Back to top
Ik doe literatuuronderzoek vooral rond de relatie tussen voeding en geneeskunde, en ik doe dit al meer dan tien jaar. Over voeding bestaan de meest uiteenlopende meningen, ook de 'wetenschap' spreekt zichzelf vaak tegen. Duiding van die tegenstrijdigheden is wat mijn journalistiek werk kenmerkt: de turbulente onderstroom waar het grote publiek zelden iets van merkt. Wetenschap met een kleine w. Hieronder een greep uit recent geschreven onderzoeksartikelen.

 

GMO-rijst tegen vitamine A-gebrek?
Nobelprijswinnaars scharen zich achter Golden Rice

Honderdentien Nobelprijslaureaten hebben een open brief ondertekend waarin ze de tegenstanders van GGO's - met Greenpeace voorop - oproepen om hun anti-GGO-campagne te staken.1 Centraal in dit debat staat Golden Rice, een genetisch gemanipuleerde rijstvariëteit die rijk is aan vitamine A en die het potentieel heeft om sterfte en ziekte veroorzaakt door vitamine A-gebrek te...

#
 
De ecologische prijs van vlees

Voedsel is verre van gelijk verdeeld in de wereld. Een miljard mensen lijdt honger, een ander miljard is obees. De immer groeiende wereldbevolking maakt het probleem van ondervoeding alleen maar complexer. Voedsel produceren voor heel de wereld is zelfs de grootste uitdaging niet: duurzaam voedsel produceren is dat wel. Landbouw zoals die vandaag bedreven wordt, en in het bijzonder de veeteelt...

#
 

Pages